miksi tavaramerkit pitää rekisteröidä?

Yrityksen tavaramerkkien rekisteröintiin on monta hyvää syytä, tässä niistä muutamia:

Tavaramerkki on tunnusmerkki, joka erottaa yrityksen tuotteet muiden yritysten tuotteista, tavaroista tai palveluista.  Sen rekisteröinti antaa yksinoikeuden merkin käyttöön ja oikeuden kieltää muita käyttämästä sekoitettavissa olevaa merkkiä samankaltaisten tavaroiden tai palveluiden tunnuksena.

Kunnossa oleva tavaramerkkisuojaus on myös markkinointikeino. ®- ja TM- tunnuksia voi käyttää markkinoinnissa silloin kun merkki on

suojattu tai suojaus on aloitettu. Se kertoo ulkopuolisille, että pidätte huolta teollisoikeuksistanne.

Osassa EU-maita ja USAssa tavaramerkkeihin liittyvä kulttuuri on varsin dynaaminen. Jos etsitte yhteistyökumppaneita USA:ta tai eri EU-maista, on mukana myös maita, joissa "kulttuuri" näissä asioissa on hyvin erilainen ja ylipäänsä kaikki tavaramerkit pyritään rekisteröimään.

Jos merkkinne on rekisteröity myös vientimaassanne, se kertoo yhteistyökumppaneillenne että he voivat luottaa siihen että

1)    tuotenimenne on suojattu ja

2)    he eivät lähtökohtaisesti loukkaa kenenkään toisen tavaramerkkioikeuksia myydessään tuotettanne,

3)    kohdemaan yhteistyökumppanillanne ei ole oikeutta määrätä tavaramerkistänne vaan ”homma pysyy hanskassa” merkinhaltijalla.

Tavaramerkillä voidaan suojata myös palveluja, mutta myös näistäkin palvelumerkeistä käytetään nimitystä tavaramerkki. Palvelujen osuus suojattavista tuotteista on koko ajan lisääntynyt.

Tavaramerkkirekisteröinnit ovat voimassa 10 vuotta, jolloin ne voidaan taas uudistaa seuraavaksi kymmeneksi vuodeksi maksamalla uudistusmaksut. Mitään erillisiä vuosimaksuja ei ole, ei myöskään ylärajaa 10 vuoden uudistusten määrälle.

 

tavaramerkkisuojaus

Suomalainen pk-yritys voi suojata tavaramerkkinsä käyttäen hyväksi kansainvälisiä tavaramerkkien rekisteröintijärjestelmiä:

- EU-tavaramerkkirekisteröintiä

- Madridin pöytäkirjan mukaisena kansainvälisenää rekisteröintinä

- Kansallisina tavaramerkkinä niissä maissa jotka eivät kuulu näihin rekisteröintijärjestelmiin