Henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. 

Rekisterinpitäjä

Adbon oy (päävastuullinen taho)

PL 800, Aleksanterinkatu 17 , 00101 Helsinki

Rekisteriasioiden yhteyshenkilö

adbon@adbon.fi, +358-50-3044731

Rekisterin nimi

Asiakas – ja markkinointirekisteri

Mitkä ovat henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste ja tarkoitus?

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etumme (asiakassuhteen luomiseksi ja ylläpitämiseksi, sen hoito ja laskutukseen liittyvät seikat) sekä asiakkaan ja meidän välisen sopimuksen täytäntöönpano ja lakisääteisten velvoitteiden toteuttaminen.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on:

 • tuotteidemme ja palveluidemme toimittaminen ja kehittäminen paremmin asiakkaiden tarpeita vastaaviksi,

 • liiketoimintamme ylläpitämiseksi tarvittavien palveluiden ja tuotteiden hankkiminen ja tilaaminen,

 • sopimusvelvoitteiden täyttäminen,

 • asiakassuhteen hoitaminen,

 • sähköinen ja suoramarkkinointi,

 • mainonnan kohdentaminen verkkopalveluissa

Verkkosivustomme käyttää Squarespace palveluun kuuluvaa analytiikkaohjelmaa profilointitarkoituksessa. Profiloinnin tarkoituksena on selvittää asiakaskäyttäytymistä markkinoinnin kohdentamiseksi ja palvelujen kehittämiseksi.

Mitä tietoja käsittelemme?

Käsittelemme asiakas- ja markkinointirekisterin yhteydessä seuraavia henkilötietoja:

 • yritystä ja yrityksen yhteyshenkilöitä koskevat tiedot kuten nimi,  y-tunnus ja yhteyshenkilön nimi sekä yrityksen yhteystiedot;

 • yksityishenkilöä koskevat perustiedot

 • yhteystiedot kuten sähköpostiosoite, puhelinnumero, osoitetiedot;

 • asiakkuutta ja sopimusta koskevat tiedot sekä asiakkaan itse antamat tiedot;

 • rekisteröidyn käyttämää tietoliikenneyhteyttä sekä päätelaitetta koskevat tiedot kuten IP-osoite, laite-ID tai muu laitekohtainen tunniste sekä evästetieto (cookie);

 • mahdolliset muut erikseen rekisteröidyn suostumuksella kerätyt tiedot.

Mistä saamme tietoja?

Saamme tietoja ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään.

Lisäksi saatamme kerätä ja päivittää henkilötietoja tässä tietosuojaselosteessa kuvattuja käyttötarkoituksia varten myös yhteystietopalvelujen tarjoajilta tai julkisesti saatavilla olevista lähteistä esim. mediasta ja yritysten internetsivuilta,  viranomaisilta tai muilta kolmansilta osapuolilta saatujen tietojen perusteella sovellettavan lainsäädännön rajoissa. Tällainen tietojen päivittäminen suoritetaan manuaalisesti tai automaattisesti.

Kenelle luovutamme tietoja ja siirrämmekö tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Emme luovuta rekisterin tietoja ulkopuolisille tahoille, ellei asiakkaan antama toimeksianto, lainsäädäntö tai viranomaisen määräys velvoita meitä niin tekemään.

Siirrämme henkilötietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle osana toimintaamme. Adbon Oy on velvoitettu ilmoittamaan teollisoikeuksia koskevien toimeksiantojen/hakemusten/rekisteröintiä koskevien päivitysten yhteydessä hakijan/oikeudenhaltijan nimen ja yhteystiedot joko suoraan tai yhteistyökumppaneiden kautta ao. viranomaisille EU/ETA-alueen ulkopuolella.

Käyttötiedot ja evästeet

Internetsivuilla olevan analytiikan avulla Adbon Oy kerää tietoja esimerkiksi siitä, mitä verkkosivujamme selataan ja milloin, mitä selainta käytetään ja mikä on tietokoneen IP-osoite.

Voimme kerätä, käsitellä ja analysoida tietoja sivujemme käytöstä, liikenteestä, tapahtumista ja muista sivuihin liittyvistä tilastotiedoista. Voimme myös hankkia tällaista tietoa luotettavilta kolmansilta tahoilta. Tällaista tietoa ei voida palauttaa yksittäistä tunnistettavaa henkilöä koskevaksi. Käyttäessäsi sivustoja selaimesi saattaa tallentaa koneellesi lähettämämme pienen tiedoston, jota kutsutaan evästeeksi (Cookie). Evästeiden avulla voimme tunnistaa käyttämäsi tietokoneen sekä tiettyjä ko. koneeseen liittyviä tietoja sivujemme käytöstä. Evästeet ilmenevät esimerkiksi niin, että aikaisemmin samalta koneelta lähetetty tieto täydentyy automaattisesti ko. sivulla. Selaimesi hyväksyy todennäköisesti evästeet oletusasetuksin mutta voit mahdollisesti muuttaa selaimesi asetuksia ja myös poistaa evästeet koneeltasi. Palvelu voi vaatia evästeiden hyväksymisen toimiakseen. Evästeiden ja käyttötietojen avulla toivomme voivamme kehittää palvelujamme asiakkaidemme mieltymysten mukaisesti. On myös mahdollista, että saatamme käyttää kaupallisia evästeitä, joiden avulla voimme kohdentaa sinulle markkinointia muilla verkkosivustoilla. Jos toimimme näin, nämä evästeet toimittaa luotettu kolmas taho.

Miten suojaamme tiedot ja miten pitkään niitä säilytämme?

Adbon Oy rekisterinpitäjänä käsittelee henkilötietoja itse, mutta voi käyttää apunaan myös ulkoisia palveluntuottajia, esimerkiksi laskutukseen, verkkopalvelun tarjoamiseen, markkinointiin, kirjanpidollisiin asioihin ja asiakastutkimuksiin. 

Säilytämme tietoja niin kauan kuin se tiedon käyttötarkoituksen vuoksi on tarpeellista. Markkinointitarkoituksiin käsiteltävää tietoa säilytetään toistaiseksi. Arvioimme tietojen säilyttämisen tarpeellisuutta ottaen huomioon sovellettavan lainsäädännön. Tämän lisäksi huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteistä, joilla varmistetaan, ettei rekisteröidyistä säilytetä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden virheellisiä henkilötietoja. Oikaisemme tai hävitämme tällaiset tiedot viipymättä.

Mitkä ovat sinun oikeutesi rekisteröitynä?

Rekisteröitynä sinulla on oikeus tarkastaa itseäsi koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot ja vaatia virheellisen tiedon oikaisua tai poistamista. Sinulla on myös oikeus peruuttaa suostumuksesi tai muuttaa sitä.

Rekisteröitynä sinulla on tietosuoja-asetuksen mukaisesti oikeus vastustaa tai pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Erityisistä henkilökohtaisista syistä sinulla on oikeus myös vastustaa itseesi kohdistuvaa profilointia ja muita käsittelytoimia silloin, kun tietojen käsittelemisen perusteena on meidän välisemme asiakassuhde tai oikeutettu etumme. Vaatimuksesi yhteydessä sinun tulee yksilöidä se erityinen tilanne, johon perustuen vastustat käsittelyä. Me voimme kieltäytyä toteuttamasta vastustamista koskevaa pyyntöä ainoastaan laissa säädetyin perustein.

Rekisteröitynä sinulla on myös oikeus milloin tahansa ja maksutta vastustaa käsittelyä, mukaan lukien profilointia niiltä osin kuin se liittyy suoramarkkinointiin.

Voit toimittaa kaikki tämän kohdan mukaiset pyynnöt ja vaatimukset kirjallisesti selosteen Rekisteriasioiden yhteyshenkilö -kohdassa mainitulle taholle.

Muutokset tähän selosteeseen

Adbon Oy varaa oikeuden muuttaa rekisteriselosteen sisältöä ilmoittamatta tästä erikseen rekisteröidylle. Rekisteröidyn vastuulla on tutustua rekisteriselosteen sisältöön säännöllisesti.